01-01-2015

๒๕๕๘

วง Dutch Swing College Band แสดงในเดนมาร์ก สวีเดน เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ สหราชอาณาจักร ฮังการี เบลเยียม ฝรั่งเศส อิสราเอล ออสเตรีย ไทยและอีกหลายประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ บันทึกซีดี บทประพันธ์เพลงแจ๊สของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในปี ๒๕๖๐ ชนะเลิศรางวัล Sgt. Pepper’s Jazz Club Award (คือรางวัลที่มอบให้วงดนตรีแจ๊สที่ดีที่สุดในเนเธอร์แลนด์ในแต่ละปี มอบโดยนายกสมาคมดนตรีแจ๊ส) คอนเสิร์ตเพื่อการศึกษาสำหรับโรงเรียนหลายแห่งในเยอรมนี คอนเสิร์ตร่วมกับ รศ.ดร. ภาธร […]