05-05-1945

๒๔๘๘

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ พวกนาซีได้มีคําสั่งห้ามแสดงดนตรีแจ๊สในเนเธอร์แลนด์ แต่ชายหนุ่มนักดนตรีกลุ่มหนึ่งต้องการรักษาดนตรีแจ๊สไว้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม พวกเขาจึงได้รวมตัวกันแอบซ้อมดนตรีอย่างลับๆ และลักลอบออกอากาศผ่านวิทยุ หลังจากสงครามสิ้นสุดลง พวกเขาจึงได้ตั้งโรงเรียนสอนดนตรีแจ๊สขึ้น โดยใช้ชื่อว่า The Swing College และเปิดการแสดงเป็นครั้งแรกสู่สาธารณชนในรูปแบบวงออเคสตร้าในชื่อวง Dutch Swing College ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๘๘ ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๒ และได้เริ่มสอนดนตรีแจ๊ส รวมทั้ […]