02-01-1975

๒๕๑๘

วง Dutch Swing College Band แสดงคอนเสิร์ตในยุโรปปี ๒๕๑๘ กับ a.o. Teddy Wilson, Bud Freeman, Billy Butterfield, Joe Venuti, Jimmy Witherspoon, Wild Bill Davison และ Trummy Young …บันทึกเสียงอัลบั้มในตำนานกับวงราชนาวีเนเธอร์แลนด์ (Marine Band of the Royal Netherlands Navy) …แสดงครั้งแรกในแคนาดาและสหรัฐอเมริกา …แสดงในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ แอฟริกา ตะวันออกกลาง สหภาพโซเวียต และเยอรมนีตะวันออก ในปี ๒๕๒๐ ชนะเลิศรางวัล Gouden Notekraker (Gouden Notekraker คือรางวัลที่มอบให้แก่ […]